emblem.png(2 kb)

Sponzorství

 

 

Žádost o poskytnutí sponzorského daru

     Obracíme se na Vás se žádostí o poskytnutí sponzorského daru a tím podpoření sociálního programu, společenských aktivit, zkvalitnění práce se zdravotně postiženými, pořádání zájezdů, ozdravných pobytů, šíření informací pro zdravotně postižené občany a zájmové činnosti našeho sdružení, ale i široké veřejnosti.

     Naše organizace má silnou členskou základnu, čítající přes 300 členů, kteří jsou tělesně, vnitřně i mentálně postižení a mají též onkologická onemocnění.

     Z důvodu našeho postižení nemáme jinou možnost k získávání finančních prostředků, a proto  se na Vás obracíme s velkou prosbou o podporu. Každá sebemenší částka nás přiblíží ke splnění našich cílů.

     Děkuji za Vaše pochopení a uznání.

                                                                    Bořivoj Rašovský

                                                                    předseda Nového Sdružení

OKHP©2008