Nové sdružení

              ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY


 Na odpoledni plném hudby s oslavou svátku žen,   jsme se sešli v hojném počtu v letovickém  Kulturním domě 6. března.  Předseda Nového sdružení, všechny  přítomné vřele přivítal a popřál jim  ty nejlepší zážitky plné radosti a veselí. Bylo připomenuto, že dnešní program patří především našim ženám, protože   tato akce je  tradičně věnovaná  ženám k jejich svátku.
   Hosty odpoledne byli, za MěÚ místostarosta Radek Procházka, letovickou nemocnici zastupovala Daniela Ottová  a našimi tradičními hosty byli  klienti letovické  Diakonie. Do programu odpoledne byli vybráni skvělí a zajímaví umělci různého žánru. První kulturní program byl s podporou ČRo Brno. Opět  se nám  představil Jiří Kokmotos. Na pomoc si tentokrát vzal Zdeňka  Junáka, brněnského  herce a   populárního  moderátora  oblíbeného pořadu ČRo Brno  ,,Srdcovky“.které  jsou oblíbené především právě u  žen. Skvěle jsme se u jejich povídání bavili.
   Druhý velkolepý pořad nám připravila letovická ZUŠ. Byla nám nabídnuta ukázka  muzikálu Sněhurka, když s tímto představením ZUŠ sklidila nevídaný úspěch při lednové premiéře. Tyto mladé umělce vedla paní učitelka Vinklerová. Byl to opravdový zážitek s radostí sledovat místní talenty a jejich profesionální projev, který sklidil velké ovace.Další perlou našeho programu bylo vystoupení mladších mažoretek VOCOGOU pod vedením Kamily Novákové. Také ony nám předvedly, že o talentované začínající umělce není v Letovicích nouze. Jejich představení bylo milé a odměněné vřelým potleskem.
  Závěr odpoledne nám přichystal estrádní soubor blanenského klubu důchodců. Přestože jsou tito amatérští umělci  v seniorském věku, dokázali obecenstvo zaujmout veselým pořadem plným písniček, vtipů i tancování. Patří jim rovněž velké poděkování za převedený výkon a nadšení s jakým své vystoupení převedli. 
   A to byl závěr naší veselé akce, která se  všem přítomným líbila.Určitě velkou měrou  přispěla k upevnění zdraví, především duševního.

                                                                Za účastníky  předseda spolku Rašovský

 

                                             

 

OKHP©2008