Nové sdružení

        Oslava MDŽ v Novém sdružení ZP


 Ve středu 8. března ve slavnostně vyzdobeném sále MKS našim ženám nejdříve k jejich svátku blahopřál starosta města Letovice pan Mgr. Petr Novotný.
  Nezapomenutelný zážitek nám zůstane z vystoupení Českého filharmonického sboru Brno pod vedením pana dirigenta Michaela Dvořáka a za klavírního doprovodu paní Miriam Zuziakové. Vyslechli jsme si výběr Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka a Květiny bílé po cestě z jeho opery Rusalka, sbory z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany, výběr písní Leoše Janáčka a voničku lidových písní v úpravě pro tento sbor. Nádherný koncert všichni ocenili dlouhým potleskem, Pan starosta Mgr. Petr Novotný a pan JUDr. Jan Královec za nás účinkujícím poděkovali a předali květiny. Koncert se uskutečnil za finanční podpory Jihomoravského kraje a Nadace města Letovice.
   Po koncertu si všichni pochutnali na vynikajících řízcích     a zákuscích. K tanci a poslechu hrála hudba Klipt, měli jsme dost času pozdravit přátele, popovídat si, pobavit se, zasmát se a zatancovat si. Sešlo se nás celkem 150 a navíc ještě naši přátelé z Diakonie Letovice.
  Celé odpoledne bylo velmi pěkné, a proto děkujeme Jihomoravskému kraji, Nadaci města Letovice, pracovníkům MKS, firmě Dopaz, paní Martě Kalasové, paní Marcele Vítkové a všem našim členům, kteří pomáhali s organizací této akce.

                        Za výbor Nového sdružení ZP Ing. Jaroslava Konůpková

                                                                                         foto Josef Havlíček

 

OKHP©2008