Nové sdružení

                  MIKULÁŠ V NEMOCNICI LETOVICE


   Snažíme se dodržovat tradice, k nim patří každý rok Mikulášské veselí v Nemocnici Letovice. Krásně nastrojený Mikuláš, anděl a dva čerti obcházejí všechny pokoje nemocnice, každému pacientovi podají ruku, popřejí uzdravení a pěkné vánoční svátky, anděl s kouzelným úsměvem, důstojný Mikuláš s berlou a zvonečkem, čerti trochu straší, ale jen tak, aby se nikdo nebál. Pro potěšení rozdávají naše ženy krásné perníčky, všichni je obdivují a většinou hned s chutí snědí.   
   Po chodbách mezitím asi čtyřicet našich členek zpívá koledy a vánoční písně pod vedením a za doprovodu akordeonu pana Jiřího Mifky. Snažili jsme se tak přispět k dobré pohodě a zlepšení nálady, pozdravili jsme známé a kamarády, někdy jsme vyvolali úsměv, někdy i slzičky, někdo si s námi s chutí zazpíval a potom i zamával na rozloučenou. Perníky jsme obdarovali  také  sestřičky a přítomné pracovnice nemocnice, které s námi dokonce pěkně zpívaly.
   Na závěr jsme si v pohodě poseděli v jídelně při kávě a vynikajících koláčcích z klášterní kuchyně. Sdělovali jsme si zážitky a dojmy z krásně prožitého odpoledne.
   Poděkování patří všem členům našeho sdružení, kteří se snažili potěšit pacienty a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici.

 Za Nové sdružení zdravotně postižených Letovice
       Ing, Jaroslava Konůpková,
.

 

OKHP©2008