Nové sdružení

ADVENT V NOVÉM SDRUŽENÍ


   Každý rok před Mikulášem navštěvujeme Nemocnici Letovice, abychom zazpívali všem, pacientům i zaměstnancům. V jídelně nás přivítala  ředitelka MUDr. Drahoslava Královcová, mezitím se dooblékal náš mikulášský průvod, všichni jsme se vyfotili na památku, bylo nás letos asi 40.
  Pod vedením našeho skvělého harmonikáře Jiřího Mifky jsme procházeli postupně všechny pokoje ve čtyřech odděleních nemocnice, paní ředitelka otevírala pokoje, aby se pacienti nepolekali.  Ale nebylo čeho, Mikuláš  byl důstojný, krásný anděl podával s úsměvem každému ruku, čerti byli hezcí a nezlobili, průvod uzavíral pan Lukeš s vozembouchem. Popřáli všem pěkné vánoce, hodně zdraví, brzké uzdravení a naději na návrat domů. Pacienti i zaměstnanci od nás dostali pěkné perníčky, mnozí je hned s chutí snědli. Všichni ostatní jsme na chodbách zpívali koledy a vánoční písně podle zpěvníku od Emy Stehlíkové. Někteří pacienti s námi zpívali, byli rádi, že jsme je navštívili,  někdo se usmíval a mával nám na pozdrav, někdo byl dojatý.
   Na závěr jsme si poseděli v jídelně u kávy a výborných koláčků. Paní ředitelka nám poděkovala za naši návštěvu a snahu potěšit pacienty. Pozvala nás na návštěvu, až bude hotová současná přestavba. Popřála nám pěkný klidný advent, krásné vánoce a hlavně hodně zdraví do nového roku.
   Další naší tradiční prosincovou akcí bylo předvánoční veselí. Scházíme se nádherně vyzdobeném kulturním domě, o výzdobu se vždy postará naše Ema se svými pomocnicemi. Na stolech máme vždy krásné vánoční cukroví, kterým se pochlubily naše ženy. Příjemné odpoledne začíná slavnostním přípitkem, přivítáním  a zdravicemi hostů. Pěkným vystoupením nás potěší děti z pěveckého souboru Sluníčko pod vedením paní učitelky Marie Nečasové a tanečnice od paní učitelky Vinklerové. Velmi milé je vstoupení našich přátel z Blanenského souboru Radost, obdivuhodná je jejich vitalita. Příjemně se s námi cítí i naši přátelé z Černé Hory a letovické Diakonie. K dobré pohodě a tanci nám hraje hudební skupina Klipt.
    Prožili jsme krásné odpoledne, dobře jsme se pobavili, popřáli jsme si vzájemně krásné vánoce a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku. Poděkovat je třeba Nadaci města Letovice za finanční pomoc na uspořádání této akce.

Mnoho štěstí, zdraví a dobré pohody do nového roku Vám přejí členové Nového sdružení zdravotně postižených v Letovicích.

                                                            Ing.Jaroslava Konůpková

 

OKHP©2008