Nové sdružení

       Konec roku v Novém sdružení ZP


 

   V pátek 2. prosince jsme byli v Nemocnici Letovice potěšit klienty s Mikulášem, čertem a andělem, zpívali jsme pod vedením Jiřího Mifky a rozdávali perníčky. Snad se nám povedlo obnovit tradici zpívání, je to vždy velmi dojemné, zvláště když potkáte známého nebo kamaráda. Příjemné posezení nám připravila paní ředitelka Královcová a paní Ottová.
   Ve středu 7. prosince jsme se sešli v MKS Letovice ve slavnostně vyzdobeném sále. V kulturním programu vystoupily baletky tanečního oddělení ZUŠ Letovice pod vedením paní Jany Vinklerové a pěvecký sbor s paní Marií Nečasovou a Dagmar Lžičařovou.
   Příjemně jsme se pobavili, s některými přáteli jsme se dlouho neviděli. Ochutnali jsme přinesené cukroví, zazpívali jsme si a zatančili.

Všechno nejlepší do nového roku, mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti přeje všem výbor Nového sdružení ZP v Letovicích.

 

OKHP©2008