Nové sdružení

            Prosinec v Novém sdružení ZP v Letovicích


   V pátek 1. prosince jsme přišli navštívit klienty Nemocnice Letovice, zpívali jsme koledy pod vedením pana Jiřího Mifky, náš Mikuláš s čertem a andělem procházel pokoje, popřáli jsme všem pokojný advent, pěkné vánoční svátky a brzké uzdravení. Klienty nemocnice jsme potěšili vánočními perníčky, skoro všichni je hned s chutí snědli. Setkání bylo velmi příjemné a dojemné. Potom jsme si poseděli na jídelně nemocnice, dostali jsme kávu a koláčky, pozdravila nás nová paní ředitelka Ing. Lucie Bouzková, děkujeme také paní Daniele Ottové.

   Ve středu 6. prosince jsme se sešli v MKS Letovice na tradičním vánočním posezení, pěkné vánoční svátky, mnoho zdraví a elánu do další práce nám popřál starosta města Letovice pan Mgr. Petr Novotný a pan JUDr. Jan Královec za Nadaci města Letovice. Oběma jsme poděkovali za finanční pomoc našemu sdružení. Sál MKS vyzdobila paní Ema Stehlíková do nádherné růžové barvy, ochutnali jsme vánoční cukroví. V kulturním programu vystoupila paní Dagmar Lžičařová a paní Marie Nečasová, potom dětský pěvecký sbor pod vedením paní Marie Nečasové. Následovaly baletky ze třídy paní Jany Vinklerové. K tanci a poslechu potom hrála námi oblíbená hudba Klipt. Bylo to pěkné a příjemně strávené odpoledne.

   Před vánočními svátky od nás dostanou perníčky i klienti CSSML  Diakonie Letovice.

   Chtěli bychom poděkovat všem našim členům za to, že se celý rok zúčastňovali našich akcí. Děkujeme také všem, kteří pomáhali  při organizaci, práce je potřeba opravdu hodně.

 

        Do nového roku všechno nejlepší, mnoho štěstí, pevné zdraví a spokojenost           přeje všem  výbor  Nového sdružení ZP Letovice.

 

OKHP©2008