Nové sdružení

Velikonoční zpívání


   Každý rok před velikonočními svátky chodíme zpívat pacientům Nemocnice Letovice. Sešlo se nás asi 40 v jídelně, přivítala nás osobně  ředitelka  Drahoslava Královcová v doprovodu  vedení nemocnice, připojili jsme se k blahopřání vrchní sestře paní Milušce Portlové, která v Praze zaslouženě získala titul ,,Sestra roku“. Toto ocenění je výborným oceněním celé nemocnice.
   Tentokrát naše zpěváky doprovázel  na harmoniku pan Jozef Gabarik a s vozembouchem pan Josef Lukeš. Naši pánové se žílami symbolicky vymrskali všechny pacienty i sestřičky, popřáli krásné jaro, pěkné velikonoce a hlavně hodně sil k uzdravení.
   Potěšením pro pacienty byly krásné voňavé perníčky. Všichni si s námi zazpívali, usmívali se a za odměnu nám mávali, měli opravdovou radost z této malé velikonoční oslavy.
   Nakonec jsme si v jídelně při kávě a výborných koláčcích chvíli v klidu poseděli s manažerkou kvality Danielou  Ottovou a paní ředitelkou, marně jsme vzpomínali, kolikrát už jsme tady takto zpívali.

Za Nové sdružení zdravotně postižených Letovice Ing. Jaroslava Konůpková

 

OKHP©2008