Nové sdružení

     zpráva o činnosti -  pokračování


 V  rámci sociální rehabilitace potřebným lidem ulehčujeme návrat a plnohodnotnou integraci do společnosti zdravých lidí. K tomu účelu byl v březnu organizován lázeňský pobyt v lázních Slatinice. Velmi jsme si užívali všechny lázeňské procedury, krásné prostředí, vycházky do přírody za nádherného počasí, dobré jídlo i společenská setkání v rámci kulturního programu lázní a slavnostní otevření lázeňské sezony.

Před velikonocemi jsme byli zpívat a potěšit klienty v Nemocnici Letovice. Pan Jiří Mifek hraje na harmoniku a vede zpívání, muži obcházejí klienty s pomlázkami a ženy rozdávají perníčky. Velikonoční perníky od nás dostali i klienti CSSML a Diakonie.

Dotace města Letovice byla účelově využita na oblíbeném ozdravném pobytu na Třech Studních v hotelu „U Loubů“ v měsíci srpnu za účasti 37 našich členů. Na pobytu máme ranní rozcvičku s Emou, odborné masáže, každodenní plavání a cvičení v hotelovém bazénu, vycházky do přírody, sportovní hry, minigolf, společenský večírek s výbornou hudbou Chakali nebo jen posezení a povídání na chodbě hotelu. Letos jsme měli přednášku o minerálech s ukázkou sbírky pana Michala Jílka, každý dostal na památku jeden jeho kamínek. Další přednáška byla s panem Bohuslavem Kudou o Kutné Hoře. Cestou na pobyt jsme se zastavili v Hlinsku v Betlémě, kde je ucelené městečko dřevěných domků z 18. století, cestou domů jsme byli v Polné v židovském městě, synagoze a rabínském domě.

Také všechny další akce, které náš spolek pořádal, byly zaměřeny na posílení fyzické a psychické kondice našich členů. K těmto akcím patří rehabilitační a relaxační odpoledne v lázních Boskovice, kde jsme byli letos celkem pětkrát a v Kuřimi dvakrát. V listopadu ještě pojedeme do lázní Boskovice a na rehabilitaci do Blanska. Zde dvě hodiny intenzivně cvičíme v bazénu a v tělocvičně pod dohledem odborných pracovnic rehabilitačního oddělení. Využívání lázní přináší všem účastníkům dostačující relaxaci, splňuje účel a naše představy o pravidelném zlepšování a posílení zdraví.

Dále naše sdružení podporuje pravidelné relaxační ,,Cvičení s Emou“ v tělocvičně Základní školy za účasti asi 30 našich členů. Na jaře se cvičilo každý týden a chodili s námi i klienti Diakonie. Nyní se od října cvičí opět každý pátek.

Letos v březnu se konal poznávací zájezd za zdravím do Hustopečí, začali jsme prohlídkou nezvyklého moderního kostela, potom jsme se vydali do mandloňových sadů nad městem, zastihli jsme poslední rozkvetlé stromy, většina došla až k rozhledně. Pěkné posezení s obědem jsme měli ve vinařství u Langrů v Dolních Věstonicích. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a poučného o pěstování a zpracování vína, to vše přispělo k dobré pohodě a pěkně strávenému dni.

V květnu jsme jeli na zájezd do Muzea karosářství ve Vysokém Mýtě, provázel nás ředitel tohoto muzea, prohlédli jsme si i největší náměstí v republice. S trochou zdržení na dálnici jsme dojeli do Průhonic. Prohlídka unikátního zámeckého parku se zasvěceným průvodcem byla jedinečná, ta krása všech možných rozkvetlých rostlin, rašících stromů důmyslně vysázených tak, aby lahodily ze všech pohledů do krajiny.

V červenci jsme jeli na zájezd do Brna, ráno do areálu augustiniánského kláštera na Starém Brně, prohlédli jsme si baziliku Nanebevzetí Panny Marie, opravený včelín, kde měl Gregor Johann Mendel pracovnu a nově postavený skleník k dvousetletému výročí jeho narození. Na Mendelově náměstí je také nová socha hrášků k tomuto výročí. Po obědě jsme odjeli do Černých Polí do vily Tugendhat, zde jsme strávili celé odpoledne, museli jsme se vystřídat při prohlídce vily. Podívali jsme se do zahrady, mohli jsme jít i do vily Löw – Beer nebo do cukrárny v této zahradě. Tímto se nám povedlo splnit si dlouholetý sen o návštěvě vily Tugendhat.

O zájezd v září byl nakonec tak velký zájem, že jsme jeli autobusem firmy Dopaz, který vozí hokejisty Komety Brno. Dopoledne jsme si prohlédli velmi zajímavý novogotický kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné. Byl postavený z červených cihel a tvarovek, které vyráběly Poštorenské keramické závody. Obdobně zdobených staveb je v okolí kostela několik, my jsme byli v Havlíčkově domě na kávě a prohlédli jsme si muzeum moderního umění. Na oběd už nás čekali na statku u Bartošů, obsluhoval nás sám pan Břetislav Osička, potom nám s manželkou Jitkou v krojích a u cimbálu krásně zpívali a vyprávěli. Potom jsme si ještě zazpívali a zatančili s milou harmonikářkou paní Mirkou Šubíkovou. Bylo to tak krásné, že se nám ani nechtělo domů.

Všechny uvedené akce svědčí o naší snaze nabídnout všem zájemcům široké spektrum možností k upevňování zdraví. Plánované akce jsou u našich členů velmi oblíbené a podle možností obsazené. Je velmi důležité být aktivní, rozhodnout se, a zúčastnit se našich akcí a neuzavírat se doma. Velmi si vážím práce výboru našeho sdružení, revizní komise i dalších členů, kteří jsou ochotni zdarma pracovat, kdykoli je potřeba. Máme řadu těchto spolupracovníků – paní Ema Stehlíková každý týden vede cvičení v tělocvičně a vždy vyzdobí sál MKS, paní Boženě Soukupové se hlásíte na zájezdy, pan Oldřich Kos spravuje naše webové stránky, Marie Králová a Josef Havlíček fotografují, Dana Holasová se stará o křetínské členy, Oldřich Zunka o vánoční posezení, Zdeněk Smetana a Jiří Dospiva o evidenci účastníků společenských akcí, Jiří Mifek zajišťuje kulturní vystoupení žáků ZUŠ a hraje nám pro potěšení a v Nemocnici Letovice, další členové prodávají a dělají všechno potřebné na těchto akcích.

Děkujeme také Městskému kulturnímu středisku za pomoc při zajištění našich akcí. Na všechny výlety objednáváme dopravu autobusem, pochvala patří firmě Dopaz za vždy perfektně zajištěné služby. Naši členové, vzhledem ke svému věku a omezeným pohybovým možnostem, jsou za ně vždy velmi vděční.

Letos jsme získali dotaci od Města Letovice, Nadace města Letovice a sponzorů. Tato velká finanční podpora nám umožnila v zásadní míře zvýšit programovou úroveň, návštěvnost, finanční dostupnost pro seniory a oblibu našich setkání.

Veškeré naše akce pro zdraví, kde byly použity dotace, byly prezentovány s připomínkou podpory města Letovice a Nadace města Letovice ve  Zpravodaji města Letovice, na našich webových stránkách a v našich vývěskách. Na všech našich akcích vždy dbáme na propagaci města Letovice a ostatních sponzorů. Na dobré úrovni je také naše spolupráce s Nemocnicí Letovice, CSSML a Diakonií.

Za Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích, z.s. předseda Ing. Jaroslava Konůpková

 

OKHP©2008