Nové sdružení

Ozdravný pobyt na Vysočině v roce 2022


   Letos po sedmnácté se konal na rozhraní července a srpna ozdravný pobyt Nového sdružení ZP v Letovicích na Vysočině na Třech Studních v hotelu U Loubů.
   Cestu jsme si zpříjemnili zastavením v obci Habří. Paní Andrea Buchtová nás uvítala na Svobodném statku č.1, rodném domě jejího manžela z rodu Volavých. Svobodné statky byly samostatné velké usedlosti, které podléhaly přímo panovníkovi země bez povinnosti roboty, založené byly ve 14. století. Paní Andrea nás velmi mile přivítala domácími koláči a poutavým výkladem. Její muž vařil kávu a na závěr nám zahrál na nejvzácnější exponát – nově opravený žebrácký flašinet, který dostávali vysloužilci z I. světové války.
    Na oběd nás čekali manželé Halvovi, jako vždy nás mile přivítali jako dávné přátele. Ubytovaní jsme ve dvoulůžkových pokojích s televizí a vlastním sociálním zařízením. K dispozici máme každý den hotelový bazén a celý venkovní areál v krásné zelené přírodě, tak krásné velké a zelené smrky už v okolí Letovic nejsou.
   V neděli a ve středu přijel pan doktor Fňukal a každý den bylo skoro 30 masáží. Všední dny jsme začínali před hotelem ranní rozcvičkou s Emou, o obveselení se staral Svaťa neskutečnými převleky a komentáři ke cvičení. V pondělí jsme velmi rádi přivítali pana Bohuslava Kudu, jeho přednášky máme opravdu rádi, letos to bylo velmi podrobně o královské cestě v Praze. Chodili jsme na krátké vycházky po okolí – na Medlov, k Sýkovci, do kempu, na Yukon, na Brožovu skalku, cestou k Vitulčině studánce jsme hráli šipkovanou s úkoly o přírodě a hledali schovaný poklad. Překvapila nás stará babka a nezbedné děti, které nám nachystaly úsměvný kulturní program u studánky. Tradičně jsme hráli minigolf u hotelu Horník, u nás jsme si také zahráli šipky, petangue, ruské kuželky a házeli kroužky. Přijel za námi na pěkné povídání o slavných osobnostech náš oblíbený brněnský herec pan Jan Grygar. Krásný večer jsme prožili s hudbou Chakali, zpestřením programu bylo vystoupení našich tanečnic.
   Během týdne byl čas i na výlety autobusem do Nového Města, Fryšavy nebo Žďáru, samostatné vycházky, koupání a sbírání borůvek. V pátek jsme vyhodnotili celý pobyt, ocenili nejlepší sportovní výkony, pomoc při organizování programu, zvlášť jsme poděkovali zaměstnancům hotelu za skvělé služby a výbornou kuchyni během celého pobytu. S manželi Halvovými jsme si připili na poděkování za krásný týden a slíbili jsme si, že se příští rok znovu všichni uvidíme. Sobotní ráno je poznamenané nutností se rozloučit, pobyt byl velmi pěkný, ale je třeba se i těšit domů.
   Cestou zpět jsme zavítali do Polné, po prohlídce náměstí jsme přešli do děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Byl vystavěn na začátku 18. století v barokním slohu jako trojlodní bazilika, kromě hlavního oltáře má ještě osm menších bočních oltářů, vzácné hlavní varhany a menší starší velmi vzácné varhany na literátském kůru. V roce 2008 byl chrám prohlášen národní kulturní památkou. Velmi děkujeme za poučný a obsáhlý výklad o Polné a její historii paní průvodkyni.

   Poděkování nás všech patří Městu Letovice za letošní dotaci, která slouží k částečné úhradě celkových nákladů na pobyt. Děkujeme také firmě Dopaz za perfektní služby.

   Děkuji všem účastníkům za celý krásný pobyt a těším se na další pěkné společné zážitky.   

      Za Nové sdružení ZP v Letovicích Ing. Jaroslava Konůpková, foto Marie Králová

 

OKHP©2008