Nové sdružení

        JARNÍ ZÁJEZD ZA ZDRAVÍM DO BRNA


   Na letošní první zájezd jsme se vydali do Brna. Brzy ráno nás v Informačním centru Policie ČR na ulici Běhounská očekávala milá paní praporčice Peterková s poutavou přednáškou zaměřenou na bezpečnost seniorů, promítla nám krátké filmy podle skutečných případů, kdy se senioři stali obětí podvodníků. Poučila nás, jak se v těchto případech chovat, jak zabezpečit svůj majetek i osobní věci, jak dbát na svou bezpečnost v dopravě. Dostali jsme reflexní pásky a informativní letáčky s důležitými pokyny  a telefonními čísly. Tyto věci je nutné neustále opakovat a hlavně se podle nich chovat.
   V Líšni jsme navštívili reprezentativní Galerii Zetoru. Zde mají vystavené všechny možné traktory od nejstarších po ty nejnovější, největší, krásně červené a naleštěné. Všechno jsme si prohlédli, osahali, občas někdo si vylezl do kabiny traktoru, hlavně vzpomínali, který traktor měl doma nebo se kterým jezdil. Ocenili jsme velmi mladou průvodkyni za výborný výklad.
   Odpoledne jsme si chvíli poseděli v parku u Janáčkova divadla, velké horko příjemně osvěžovaly vodotrysky před divadlem. S naším dobrým známým, hercem panem Janem Grygarem, jsme dvě hodiny doslova prolézali Janáčkovo divadlo od jeviště až po nejvyšší lóže. Divadlo bylo otevřeno v roce 1965, je naše největší scéna s činoherním, operním a baletním souborem. Celé divadlo dosud prochází velmi nákladnou rekonstrukcí, všechny prostory pro diváky už září novotou. Na hlavním schodišti zaslouží obdiv nové mramorové obklady stěny od letovické firmy Kamenoprůmysl Komárek. Prohlédli jsme si jeviště, právě probíhala zkouška světel, stáli jsme mezi kulisami k Verdiho opeře La Gioconda. Nahlédli jsme do obou reprezentačních salonků a jejich lóží.
   Prožili jsme velmi příjemný den, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a poučného, to všechno přispívá k upevnění dobrých vztahů v našem kolektivu i našeho duševního i fyzického zdraví.
   Zájezd se uskutečnil především díky finanční podpoře města Letovice.  Poděkování za krásný autobus, šikovného a spolehlivého řidiče patří firmě Dopaz.

Za Nové sdružení ZP Letovice Ing. Jaroslava Konůpková

 

OKHP©2008