Nové sdružení

ZA ZDRAVÍM NA HANOU


 

   V polovině září se uskutečnil letošní poslední zájezd členů Nového sdružení zdravotně postižených Letovice.
  Ráno jsme se zastavili na hradě Bouzov, romantický hrad byl založený  na přelomu 13. a 14. století, hrad vlastnili čeští a moravští šlechtici až do roku 1696, kdy ho koupil Řád německých rytířů. Dnešní podobu krásného romantického sídla s cimbuřími, věžemi, arkýři, střílnami a chrliči získal hrad po rozsáhlé přestavbě v létech 1896 až 1910. Nakonec se ale hrad nestal rezidencí řádu německých rytířů, jak si to přál velmistr řádu Evžen Savojský, zabránily tomu poměry po 1. světové válce, od roku 1945 je hrad majetkem státu, v roce 1999 by prohlášen za národní kulturní památku. Hrad je zařízený historickým i na míru vyrobeným nábytkem, má nádherné dřevěné stropy a obložení, spoustu unikátních kachlových kamen, cenných uměleckých předmětů a obrazů.
   Před polednem jsme se zastavili v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazech. Centrem muzea je typický bohatý hanácký statek s obytnou  a hospodářskou částí z roku 1875, je zde tradiční kuchyně, několik světnic, dílny a horní sýpky. Téměř veškeré vybavení se zachovalo v původní podobě. Provázela nás velmi milá paní, její jadrné hanácké belákování bylo osvěžením. Na statku je k vidění řada činností a řemesel spjatých s původním hospodařením na zemědělské půdě, směrem do zahrad jsou chlévy, hnojiště, od sadu je oddělují unikátní hliněné zídky z první poloviny 19. století, které dokládají hliněné stavitelství v oblasti Hané. V sadu jsme našli staré odrůdy jablek, švestek a krásné ořešáky, došli jsme ke špaletovým stodolám, tři jsou z poloviny 19. století, čtvrtá je replika z roku 1987. Stodoly jsou obrovské, obvodové zdi jsou z hliněných nepálených cihel, podlahy z udusané hlíny, krovy dřevěné, původně byly kryté došky, dnes šindely a břidlicí. Stodoly mají dvoje velká vrata směrem ke statku a do polí, aby se do nich dalo vjet povozem s koňmi. Sloužily k uskladnění obilí, sena, slámy a strojů. Daleko od statku byly z důvodu nebezpečí požáru. Pak se ale přišlo na to, že stodoly jsou příliš velké, a pokud shořely, byla i škoda velká, statek přišel o všechny zásoby na zimu. Proto se přestaly stavět a unikátní jsou ty, co se zachovaly.
   Odpoledne jsme byli na zámku v Náměšti na Hané. Stavba tohoto zámku začala v roce 1766 pány z Harrachu ve stylu raně klasicistního moravského baroka. Později panství sňatkem přešlo do majetku rodu Kinských, ti ho v roce 1916 prodali manželům Otáhalovým, kteří zámek zmodernizovali. Jednou z prvních konfiskací přešel zámek na stát, spravovalo ho vlastivědné muzeum v Olomouci, dnes je majetkem městyse Náměšť na Hané. Zámek je krásně vyzdoben stylově v bílé barvě se zelenou linkou a úponky květin, motiv je na stěnách, nábytku, oknech  i dveřích. K vidění jsou sbírky unikátního skla, porcelánu a lustrů, v posledním zlatém sále je sbírka míšeňského porcelánu včetně lustru. V každém pokoji jsme ještě obdivovali miniaturní dětské pokojíčky ze soukromé sbírky.
   Krásný slunečný den jsme zakončili posezením na terase informačního centra v lázních Slatinice. K dobré pohodě nám na kytary zahráli dva pánové, kteří nám hráli a zpívali už v lázních při pobytu. Jako staré dobré známé nás uvítala naše milá paní Helenka Kostelníková za celé vedení lázní, na závěr zazpívala také hymnu lázní. Kdo zde ještě nebyl, mohl se podívat k hlavnímu lázeňskému domu Balnea.  Celý den byl velmi pěkný, plný krásných zážitků a dobré nálady, to přispívá k upevnění našeho fyzického i duševního zdraví.
   Děkujeme panu Bořivoji Rašovskému za bezchybnou organizaci zájezdu, firmě Dopaz za zajištění dopravy,

 Zájezd se uskutečnil díky finanční dotaci Jihomoravského kraje.

Za Nové sdružení zdravotně postižených Letovice Ing. Jaroslava Konůpková
 

OKHP©2008