Nové sdružení

  Zájezd Uherské Hradiště a Luhačovice


   Zájem o tento zájezd byl velký, vyjeli jsme opět autobusem Komety Brno, za krásného počasí jsme včas dojeli do Uherského Hradiště, do Smetanových sadů do Slováckého muzea.
  Muzeum bylo založeno v roce 1931. Národopisná expozice tradiční lidové kultury je velmi citlivě upravená podle nejmodernějších výstavních trendů. Všichni jsme se zaujetím poslouchali výklad naší průvodkyně o způsobu obživy, bydlení a rukodělné tvorbě v okolí Uherského Hradiště. Následovaly lidové oděvy, jsou zde ukázky tradičních krojů a zvyků tak, jak se užívaly při narození dítěte, křtu, svatbě, úmrtí, masopustu, velikonocích, dožínkách, vinobraní, hodech, adventu a vánocích. Ve skleněných vitrínách jsou ještě unikátní sbírky keramiky, habánské keramiky, slaměných výrobků, kraslic, textilií, vánočních ozdob a hodových práv. V přísálí je možné shlédnout videa o jednotlivých okolních obcích, jejich krojích a zvycích. Na menších obrazovkách jsou k vidění tisíce fotografií. Naproti muzeu v restauraci U hejtmana Šarovce jsme se naobědvali a odjeli do Luhačovic.
   U info centra nás čekaly dvě průvodkyně, s nimi jsme se vydali na prohlídku lázeňského města. Naše skupina začala u pramenu sv. Josefa, pokračovali jsme k pramenu Ottovka, kolem mlýnů jsme došli nad Jurkovičův dům, je krásně opravený a park v okolí zdobí symbol lázní - osázený lázeňský pohárek. U Společenského domu jsme si poseděli, za námi byla kolonáda, ochutnali jsme Vincentku, obdivovali výzdobu kolonády a nádherné květinové záhony. U domu Bedřicha Smetany je známá Bruselská fontána, dozvěděli jsme se, které slavné osobnosti se zde léčily. Přes japonskou zahradu jsme došli k hotelu Jestřabí, Centrálním lázním a k areálu Slunečních a říčních lázní. Byly postaveny v roce 1903 podle návrhů Dušana Jurkoviče a jsou už skoro celé nádherně a honosně opravené. Vrátili jsme se do centra města na kávu a oplatky. Setkali jsme se s našimi přáteli z Letovic, kteří zde byli na rekreaci.
   Docela unavení jsme nasedali do autobusu na cestu domů. Zážitků jsme za celý den načerpali mnoho, budeme dlouho vzpomínat na krásně prožitý den. Poděkování patří firmě Dopaz a jejich šikovnému řidiči. Děkuji také všem účastníkům zájezdu, bylo nás skoro 60, za to, že byli ukáznění a měli o všechno zájem.

                          Za Nové sdružení zdravotně postižených Ing. Jaroslava Konůpková

                                                                                               foto Zdeňka Gernešová

    foto Uherské Hradiště
     foto Luhačovice

OKHP©2008