Nové sdružení

          ZA ZDRAVÍM NA JIŽNÍ MORAVU POD PÁLAVU


   Každý rok je mezi členy NSZdP nejoblíbenější zájezd na Jižní Moravu. V Mikulově nás očekával pan Jiří Matuška, pracovník CHKO Pálava, náš dobrý známý a letovický rodák. První naše zastávka byla v zatopeném vápencovém lomu u Mariánského mlýna. Příjemnou procházkou židovským městem v Mikulově kolem Horní synagogy jsme došli   na zámecké nádvoří.
   Zámek v Mikulově byl vybudován na vápencové skále, která je důmyslně zapojena do celé stavby. Od konce 16. století byl zámek erbovním sídlem jednoho z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů Dietrichsteinů. Za Františka kardinála Dietrichsteina byla započatá přestavba hradu na reprezentativní renesanční rezidenci. Po požáru v roce 1945 byl zámek obnoven pro potřeby městského muzea. Kromě bohaté obrazové galerie jsou zde sály zařízené od gotiky až empir. Součástí prohlídky je i zámecký sklep s vyhlášeným obřím sudem, největším pákovým lisem na víno a výstavou o historii vinohradnictví. Postupně jsme  prošli všechny důmyslně vybudované   a nedávno nákladně opravené terasové zahrady. Prošli jsme mikulovské náměstí se známou hrobkou Dietrichsteinů.
   Cestou do Valtic jsme  si prohlédli  Hraniční zámek, je postaven přesně polovinou na Moravě a v Rakousku. Průvodce nás dále upozornil na  slanisko v Sedleci u rybníka Nesyt, s unikátní slanomilnou faunu a flóru.  Následovala prohlídka zámku ve Valticích.  O výstavbu zámku a celého lednicko – valtického areálu se zasloužil knížecí rod Liechtensteinů. Koncem 18. století nechal Jan I. Josef nádherně vyzdobit reprezentační sály i soukromé rezidence umělým mramorem, štukovými a zlacenými ozdobami a brokátovými tapetami.  Po  roce  1945 přešel  zámek     do majetku státu. Od 70. let minulého století začala nákladná rekonstrukce a obnova zámku. Celý zámecký areál včetně krajiny a staveb v okolí je natolik významnou památkou, že byl v roce 1996 zapsán do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.
Zájezd se velmi vydařil, viděli jsme zajímavé kulturní i přírodní památky.Poděkování patří panu Jiřímu Matuškovi, celý den nás provázel, a firmě Dopaz za pěkný moderní autobus a výborného řidiče.
    Zájezd se konal za finanční podpory JMK a zaručeně přispěl k duševní pohodě i upevnění fyzické kondice všech účastníků. Pro naše členy je poskytnutá dotace  ze strany JMK   obrovská pomoc.

Za Nové sdružení zdravotně postižených Letovice Ing. Jaroslava Konůpková

 

OKHP©2008