Nové sdružení

Zájezd Nového sdružení ZP do okolí Brna


Koncem dubna jsme jeli na letošní první zájezd. V Náměšti nad Oslavou nás na zámku očekával pan kastelán Buš, jehož rodina pochází z Letovic. Původně gotický hrad přestavěli Žerotínové na renesanční zámek. V roce 1752 získal panství nejvyšší kancléř Českého království Bedřich Vilém Haugwitz, jeho rod se zasloužil o ekonomický, hospodářský a kulturní rozvoj panství, měli vlastní zámeckou kapelu, hostem zde býval Antonio Salieri, který věnoval hraběti svoje Rekviem. Po válce byl zámek tomuto rodu zabaven státem, do roku 1947 byl reprezentačním sídlem vlády, později byl zpřístupněn veřejnosti. Procházeli jsme pokoji, které používal prezident. Edvard Beneš. V celém prvním patře je vystavena kolekce velmi vzácných nizozemských a francouzských tapiserií s biblickými motivy. Chvíli jsme si poseděli na prosklené terase s výhledem na město. Jedinečná byla výstava ukázek stolování k různým příležitostem s krásným nádobím, příbory, sklem a honosnými ozdobami.
   Obědvali jsme v pizzerii Borsa v Rosicích, kde nám vše perfektně nachystali, prošli jsme si pěkné rosické náměstí a čekala nás prohlídka zámku. Zámek v Rosicích byl přestavěn Žerotíny z původního hradu velmi citlivě, jsou zde viditelné zbytky starých staveb. Vnitřní nádvoří má třípatrové renesanční arkády a krásnou kašnu. Ve druhém patře zámku je výstava hraček, jaké známe z dětství nebo jaké měly naše děti. Moc práce musely dát vystavené papírové modely našich známých hradů a zámků. V prvním patře jsou vzácné renesanční a barokní malované nebo štukované stropy nezvyklých rozměrů. Zvláštní je také klasicistní výmalba zámecké kaple. Nejvýznamnějším z majitelů zámku byl na počátku 17. století Karel starší ze Žerotína, velmi hezký, vlivný a vzdělaný muž, na zdejším zámku vedl v roce 1607 jednání o budoucí podobě Moravsko - rakousko - uherské konfederace, v čele měl stát pozdější císař Matyáš. Karel starší ze Žerotína byl také moravský zemský hejtman. Nyní zámek vlastní, opravuje a užívá město Rosice.
    Po prohlídce zámku Rosice jsme odjeli do obce Višňové nedaleko Znojma na exkurzi vinařských závodů bratrů Adámkových. Měli jsme zde nachystané pohoštění a ochutnávku 6 vzorků vín s vysvětlením klasifikace vín podle obsahu cukrů a kyselin. Příjemně jsme si poseděli  a popovídali s přáteli na závěr pěkně prožitého dne.
   Velmi děkuji všem členům našeho sdružení – účastníkům zájezdu, je nutné, abychom se vrátili k běžnému programu činnosti. Chválím také všechny průvodce za poutavý výklad, snahu nás zaujmout  a rozšířit naše vědomosti o naší vlasti. Děkuji také firmě Dopaz za perfektní služby.

Za Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích Ing. Jaroslava Konůpková,

       foto Marie Králová

OKHP©2008