Nové sdružení

         Zájezd do Průhonic


V polovině května jsme se vydali na zájezd až skoro do Prahy. Cestou jsme se zastavili ve Vysokém Mýtě, Litomyšlskou bránou jsme prošli na nádherné náměstí Přemysla Otakara II, rozlohou největší v ČR. Navštívili jsme muzeum Českého karosářství, prohlédli jsme si je s výkladem pana ředitele. Expozice nabízí pohled na jeden z nejvýznamnějších karosářských podniků v Čechách – Carrosserie Sodomka, tato místní firma patřila mezi špičku v oboru. Expozice představuje karosářství jako samostatné průmyslové odvětví.
   Pokračovali jsme po dálnici směrem na Prahu, zastavili jsme se na oběd v obci Obědovice, byli na nás dobře připravení, vyjeli jsme s časovou rezervou, ta ale brzy padla, zdržely nás opravy dálnice.
   V Průhonicích byli velice ochotní a pan průvodce na nás počkal. Odměnou nám byla procházka přes nádvoří zámku do nádherného parku. Průhonický zámek a park je Národní kulturní památka  a součást světového kulturního dědictví Unesco. Přestavba průhonického zámku do novorenesančního stylu na konci 19. století je spojená s hrabětem Arnoštem Emanuelem Silva–Taroucou, který společně s architektem Stibralem, sochařem Kloučkem, malířem Schwaigerem a zahradním architektem Thomayerem stvořili dokonalý harmonický celek zámku a přírodní zahrady. Zahrada má rozlohu 250 hektarů, je ve členitém údolí potoka Botiče, původní domácí dřeviny jsou vysázené v kombinaci s cizokrajnými, důležitá je i proměnlivost dřevin v různých ročních obdobích. Skupiny stromů a keřů se střídají s lučními plochami, rybníky a potoky, zároveň je důmyslně vyřešeno udržení vody v krajině a zabránění jarním záplavám. Při procházce zahradou nám pan průvodce ukazoval mistrně vytvořená zákoutí, bohatě osázená trvalkami, překrásné přírodní skalky, dobře udržované chodníky, můstky a lávky přes potoky a mnoho možností k odpočinku v zahradě. Botanická zahrada má unikátní sbírky kosatců, denivek, pivoněk, největší sbírku růží v republice a sbírku asi osmi tisíc rododendronů a azalek, které právě kvetly, v parku je vysázeno 1600 druhů dřevin. Budova zámku není přístupná, sídlí v ní Botanický ústav Akademie věd.
    Užili jsme si velmi krásný slunečný den plný nádherných zážitků. Všichni děkujeme firmě Dopaz a jejímu řidiči za perfektní služby a bezpečný návrat domů.

Za Nové sdružení ZP Ing. Jaroslava Konůpková, foto Zdeňka Gernešová

 

OKHP©2008