Nové sdružení

         Zájezd do Lanžhota


Na tento zájezd jsme dlouho těšili a zájem byl tak velký, že jsme nakonec jeli autobusem, kterým firma DOPAZ vozí hokejisty Komety Brno a má 62 míst.
   Dopoledne jsme strávili v Poštorné, zastavili jsme před kostelem Navštívení Panny Marie, byli jsme překvapení z nezvykle krásné, mohutné  a monumentální stavby v tichém parku. Kostel dal postavit Jan II. z Lichtenštejna na konci 19. století v novogotickém slohu. Architekt Karel Weinbrenner stavbu navrhl z režných cihel a mnoha druhů tvarovek, které vyráběly poštorenské keramické závody. A jak krásný a nezvyklý je kostel  uvnitř, naši předkové byli opravdovými mistry řemeslníky. V blízkosti kostela se nachází ještě několik staveb v obdobném pojetí ozdobených červenými cihlami. V Havlíčkově domě, který kvůli nám otevřeli, jsme si poseděli na kávě a zákusku a prohlédli jsme si galerii moderního umění.
   S obědem na nás čekali v hospodě na statku u Bartošů, seděli jsme v pěkném zastřešeném dvoře, s úsměvem nás obsluhoval pan Břetislav Osička, řízky a bramborový salát byly vynikající. Pak už přijeli s cimbálem, manželé Jitka a Břetislav Osičkovi se převlékli do krojů a začalo jejich vystoupení, byli jsme dojatí jejich krásnými hlasy a krásou moravských lidových písní. Také nám oba vyprávěli o svých rodinách, o lidových zvycích, o krojích, snaze zachovávat lidové tradice, práci na poli a vinohradě, o statku po rodičích, přestavbě, natáčení televize a slavných návštěvách. Příjemné posezení s moravskými písněmi pokračovalo s harmonikářkou paní Mirkou, pěkně jsme si s ní zazpívali a zatančili, došlo i na písničky na přání. Také jsme popřáli Svaťovi Stehlíkovi k narozeninám a nechali mu zahrát sólo.
    Domů se nikomu nechtělo, děkujeme manželům Osičkovým a všem, co se o nás starali a tak dobře nás pobavili. Cesta domů byla zvláštní tím, že tento autobus je za tmy osvícený a občas někdo nám zamával. Děkuji firmě DOPAZ za perfektní služby a šikovného řidiče. Děkuji všem účastníkům zájezdu, je milé vidět, že jsou spokojení a dobře se baví.

V úterý 3. října 2023 jsme byli na plavání v Kuřimi, užili jsme si sluníčka   ve venkovním bazénu, to se nám ještě v říjnu nepovedlo. Pěkné bylo také posezení v místním moderním kulturním domě.

 

 Za výbor Nového sdružení ZP v Letovicích Ing. Jaroslava Konůpková foto Josef Havlíček

 

OKHP©2008