Nové sdružení

            Zájezd do východních Čech


  Květnový zájezd Nového sdružení ZP v Letovicích začal prohlídkou nové budovy muzea v Třebechovicích pod Orebem. Bylo založeno v roce 1925, vystavují zde asi 500 betlémů, hlavním je unikátní mechanický dřevěný betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. Jako jediný náš betlém byl v roce 1999 prohlášený národní kulturní památkou, je skoro 7 metrů dlouhý a má asi 2000 vyřezávaných dílů. Velmi se nám líbil také obrovský skleněný figurkový betlém.
   Odjeli jsme do Náchoda, z náměstí jsme trochu s obtížemi vystoupali na kopec k zámku, právě tu opravují zahrady. Původní náchodský hrad byl postaven v polovině 13. století na zemské obchodní stezce v blízkosti česko – kladské hranice. V 16. století vlastnil hrad velmi bohatý rod Smiřických. Posledním českým majitelem byl Adam Trčka, švagr Albrechta z Valdštejna. Od roku 1634 do roku 1783 vlastnil zámek s panstvím italský rod Piccolominiů, za jejich vlády dostal zámek a zahrady dnešní podobu. Později koupil panství vévoda Kuronský a Zaháňský, zasloužil se o bohatý kulturní rozkvět, po něm ho zdědila jeho dcera Kateřina Vilemína Zaháňská – kněžna z Babičky Boženy Němcové. Od roku 1842 zde vládl německý rod Schaumburg – Lippe, spřízněný s dánskou královskou rodinou. V roce 1945 jim byl zámek zkonfiskován, nyní je ve státní správě. Všichni vlastníci zde zanechali množství jedinečných sbírek, gobelínů, obrazů a nábytku jako památku na své rody. Zajímavostí jsou medvědi v hradním příkopu.
   Ještě více dojmů nás čekalo v Novém Městě nad Metují, kolem městských hradeb jsme dojeli na nádherné náměstí, obdivovali jsme bělostné štíty renesančních domů zakončené ,,vlaštovčími ocásky“. Obědvali jsme v restauraci U Broučků, zaslouží si velkou pochvalu za ochotu a kvalitu jídel. Chvíli jsme si poseděli  na sluníčku na náměstí nebo před zámkem. Zámek v Novém Městě nad Metují stojí  na místě tvrze, která byla součástí opevnění města, ale od náměstí je oddělený výrazným příkopem. V 16. století byl zámek rozšířen pány z Pernštejna, za hrabat Lesliů byl barokně přestavěný. V letech 1909 – 1913 byl upraven podle plánů stavitele Dušana Jurkoviče pro nové vlastníky – průmyslníky Josefa a Cyrila Bartoně z Dobenína. Dušan Jurkovič navrhl velmi originální a účelnou výzdobu jednotlivých pokojů, například ložnice, kde přespal i prezident Masaryk. Navrhoval nábytek, lustry, kryty na radiátory, umělecké předměty, výzdobu zimní zahrady a zámeckou zahradu s originálním dřevěným mostem. V zámku je řada jedinečných pokojů a sálů s barokní  štukovou i moderní  výzdobou  od Pavla Janáka, Františka Kysely a Maxe Švabinského, K vidění je i řada vzácných obrazů, soch a keramiky ve stylu secese a art deco. Před zámkem je pět soch trpaslíků od Matyáše Bernarda Brauna. V roce 1948 byl zámek zkonfiskován, ve státní správě byl do roku 1992, kdy byl Dobenínům vrácen v restituci, od roku 2008 je národní kulturní památka, od roku 2020 je zámek na prodej, předkupní právo má stát. Byli jsme velmi překvapeni, jak nádherné a ucelené mají na zámku v Novém Městě nad Metují sbírky umění z první poloviny 20. století.
   Krásný slunečný den jsme si v dobré náladě náležitě užili, děkuji všem účastníkům a firmě Dopaz.
 

Z            Za výbor Nového sdružení ZP Ing. Jaroslava Konůpková, foto Marie Králová.

 

OKHP©2008