Nové sdružení

PLÁN ČINNOSTI NOVÉHO SDRUŽENÍ ZP V LETOVICÍCH NA ROK 2023


  PLÁN SCHVÁLILA VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE  DNE 26. ŘÍJNA 2022

      V NAŠEM ZÁJMU JE, ABYSTE SI S NÁMI VŽDY UŽÍVALI POHODU A ZÁBAVU, KTEROU SE SNAŽÍME  VŠEM NABÍZET NA       PŘIPRAVENÝCH AKCÍCH. BUDEME RÁDI, KDYŽ SE ZÚČASTNÍTE V HOJNÉM POČTU  A  PODPOŘÍTE TÍM NÁROČNOU PRÁCI VÝBORU.

 

LEDEN:

ÚTERÝ 31. LEDNA - LÁZNĚ BOSKOVICE - odjezd ve 13.10 z ulice Pražská

 

ÚNOR:

PÁTEK  10. ÚNORA - RHB BLANSKO - odjezd ve 14.00 z ulice Pražská

ÚTERÝ 21. ÚNORA - LÁZNĚ BOSKOVICE - odjezd ve 13.10 z ulice Pražská

 

BŘEZEN:

STŘEDA 8. BŘEZNA - HUDEBNÍ ODPOLEDNE S OSLAVOU SVÁTKU ŽEN od 14.00

V kulturním programu vystoupí Český filharmonický sbor Brno

21. - 27. BŘEZNA 2023 - OZDRAVNÝ POBYT V LÁZNÍCH SLATINICE

ČTVRTEK 30. BŘEZNA ZÁJEZD: JIŽNÍ MORAVA - MANDLOŇOVÉ SADY HUSTOPEČE, ROZHLEDNA,

LANGROVO VINAŘSTVÍ DOLNÍ VĚSTONICE. PŘIHLÁŠKY OD PONDĚLÍ 27. ÚNORA

 

DUBEN:

JARNÍ ZPÍVÁNÍ V NEMOCNICI LETOVICE - TERMÍN PRAVDĚPODOBNĚ PONDĚLÍ 3. DUBNA

ÚTERÝ 18. DUBNA - LÁZNĚ BOSKOVICE - odjezd ve 13.10 z ulice Pražská

 

KVĚTEN:

ÚTERÝ 2. KVĚTNA - AQUAPARK KUŘIM - odjezd ve 14.00 z ulice Pražská

ČTVRTEK 18. KVĚTNA ZÁJEZD: PRŮHONICE ZÁMEK A PARK

PŘIHLÁŠKY OD PONDĚLÍ 17. DUBNA

ÚTERÝ 30. KVĚTNA - LÁZNĚ BOSKOVICE - odjezd ve 13.10 z ulice Pražská

 

ČERVEN:

ČTVRTEK 15. ČERVNA ZÁJEZD: BRNO, MENDELOVO MUZEUM, VILA TUGENDHAT

PŘIHLÁŠKY OD PONDĚLÍ 15. KVĚTNA

 ČTVRTEK 29. ČERVNA - INFO SCHŮZKA  NA VYSOČINU - HASIČÁRNA  LETOVICE ve 14.30

 

ČERVENEC - SRPEN:

OZDRAVNÝ POBYT NA VYSOČINĚ: 29. ČERVENCE - 5. SRPNA 2023

 

ZÁŘÍ:

ÚTERÝ 5. ZÁŘÍ - LÁZNĚ  BOSKOVICE - odjezd ve 13.10 z ulice Pražská

ČTVRTEK 21. ZÁŘÍ ZÁJEZD: ZÁMEČEK POHANSKO, LANŽHOT - POSEZENÍ U MANŽELŮ OSIČKOVÝCH. PŘIHLÁŠKY OD PONDĚLÍ 14. SRPNA

 

ŘÍJEN:

ÚTERÝ 3. ŘÍJNA - AQUAPARK KUŘIM – odjezd ve 14.00 z ulice Pražská

STŘEDA  25. ŘÍJNA - VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE V MKS LETOVICE od 14.00

 

LISTOPAD:

ÚTERÝ 7. LISTOPADU - LÁZNĚ BOSKOVICE - odjezd ve 13.10 z ulice Pražská

PÁTEK 24. LISTOPADU - RHB BLANSKO - odjezd ve 14.00 z ulice Pražská, začátek je v 15.30

 

PROSINEC:

MIKULÁŠSKÉ ZPÍVÁNÍ V NEMOCNICI LETOVICE - PRAVDĚPODOBNĚ PONDĚLÍ 4. PROSINCE

STŘEDA 13. PROSINCE - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ V MKS LETOVICE od 14.00

  

 

                 

    UPŘESNĚNÍ   INFORMACÍ  K AKCÍM

PROGRAM ČINNOSTI BYL SCHVÁLEN ČLENSKOU ZÁKLADNOU 26. ŘÍJNA 2022

 

Časy, termíny a programy našich akcí budou vždy zveřejněny:

na našich webových stránkách: www.novesdruzenizp.cz, ve Zpravodaji Města Letovice                              a na naší vývěsce na náměstí v Letovicích u prodejny zelenina.

ZMĚNA TERMÍNŮ, ČASŮ I MÍSTA ZÁJEZDŮ JE VYHRAZENA !

OZDRAVNÉ POBYTY 2023: LÁZNĚ SLATINICE 21. až 27. BŘEZNA 2023                       A VYSOČINA TŘI STUDNY 29. ČERVENCE  až 5. SRPNA 2023                    PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ OD 7. PROSINCE 2022 NA VÁNOČNÍ BESÍDCE,         POTOM NA TELEFONU 732 601 072  Ing. JAROSLAVA KONŮPKOVÁ.

OBA OZDRAVNÉ POBYTY BUDOU DOTOVÁNY.

Při odhlášení se z pobytu z VÁŽNÝCH důvodů, včas kontaktujte Ing. Konůpkovou osobně. Prosíme            o dodržování tohoto pravidla. Totéž platí o zájezdech i ostatních akcích. Náhradu za sebe řešte prosím  osobně a včas s vedoucím příslušné akce.

POVAŽUJTE  PROSÍM  PŘIHLÁŠENÍ  SE NA VŠECHNY AKCE  ZA  ZÁVAZNÉ!

Dotace od sdružení lze využívat vždy až po zaplacení členských příspěvků.

Na akce se přihlašujte pouze sami u pověřené  osoby. Program na vybraných  zájezdech se  bude vždy aktuálně  upřesňovat. Všechny akce jsou přístupné všem našim členům bez rozdílu. Na zájezdy                  se všeobecně přihlašuje přibližně 1 měsíc před odjezdem. Viz plán činnosti. Dodržujte prosím datum            a čas přihlašování.

PLÁN ČINNOSTI JE V TIŠTĚNÉ PODOBĚ K DISPOZICI U ČLENŮ VÝBORU.

          Sledujte aktuální pozvánky na vývěsce, zpravodaji a na našich webových stránkách.                           Na jednodenní zájezdy autobus vyjíždí dle rozpisu programu zájezdu.

Na všechna RHB odpoledne autobus vyjíždí z ulice Pražská s obvyklými zastávkami.

Do Blanska i do Kuřimi je odjezd v 14.00 a začátek akce je v 15.30.

Do Lázní Boskovice je odjezd ve 13.10, začátek ve 14.00, odjezd domů v 16.30

 

Vždy od října do května probíhá Relaxační cvičení s Emou. Bližší informace u paní         Emy Stehlíkové.

2x ročně (velikonoce, vánoce) je organizována návštěva klientů v rámci spolupráce s Nemocnicí Letovice. Informace pro zájemce u paní Marie Sedláčkové a Emy Stehlíkové.

Na akce mimo Letovice včetně ozdravných pobytů je doprava autobusem zajištěna.

     

KONTAKTY: Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích, z.s.

                          V Potůčkách 39/7, 679 61 Letovice

Ing. Jaroslava Konůpková   732 601 072, předseda spolku, pobyty, RHB

Svatoslav Stehlík       732 772 466, místopředseda spolku, členské příspěvky

Zdeňka Tischerová     603 564 283, účetní spolku

Marie Havlová          516 475 470, předseda revizní komise

Ema Stehlíková           737 973 625, cvičení a různé kulturní akce

Marie Sedláčková       721 110 135, členka revizní komise, kulturní akce

Božena Soukupová      516  481 218, 724 113 356, přihlášky na zájezdy

Dana Holasová           737 359 731, kontaktní osoba pro oblast Křetínska

 

Všechny akce pořádáme především pro Vás a na Vaši hojnou účast se těší výbor.

SLEDUJTE AKTUALITY NA: www.novesdruzenizp.cz

OKHP©2008