panorama Letovic

ROK 2021 v NSZP v Letovicích

 Letos ke konci října máme v našem sdružení zaregistrováno 261 osob. Jsou to členové převážně z našeho města a sousedních obcí letovického regionu. Finanční prostředky z rozpočtu města Letovice byly vynaloženy především na systematické a dlouhodobé upevnění zdraví členů sdružení po celý rok, zvláště na rehabilitačních, relaxačních odpoledních, zájezdech a na ozdravných pobytech. Dotace města Letovice byla využita na oblíbeném týdenním ozdravném pobytu na Třech Studních v hotelu „U Loubů“ v měsíci srpnu za účasti 32 našich členů.  Na pobytu máme vždy ráno rozcvičku s Emou, odborné masáže, plavání a cvičení    v  hotelovém bazénu, vycházky do přírody. Ke společenskému životu v rámci pobytu patří každodenní posezení u výborného jídla, zájmová setkání, různorodé přednášky o historii, divadle, umění, první pomoci, dále sportovní hry, minigolf a společenský večírek s výbornou hudbou nebo jen posezení, zpívání a povídání na chodbě hotelu.
  Také všechny další akce, které náš spolek pořádal, byly zaměřeny na posílení fyzické   a psychické kondice našich členů. Patří k nim rehabilitační a relaxační odpoledne v lázních Boskovice. Letos jsme zde byli plavat celkem čtyřikrát, protože více akcí nedovolila vládní nařízení související s Covidem 19. Jednou jsme byli letos plavat v Aquaparku v Kuřimi, velmi se vydařila návštěva muzea prvorepublikových četníků.
  Dále naše sdružení podporuje pravidelné relaxační ,,Cvičení s Emou“ v tělocvičně Základní školy za účasti asi 20 našich členů. Od října se cvičilo, teď se zase chodí  na vycházky po městě.
   Letos v dubnu jsme jeli na zájezd do zahrad u zámku Nové Hrady nedaleko Litomyšle   a do Safari ve Dvoře Králové nad Labem, abychom splnili podmínku venkovních akcí.
    V květnu jsme byli na hadcové stepi u Mohelna, v pivovaru Dalešice, na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a ve Višňové ve vinařství U Adámků.
   V září jsme navštívili Národní dům v Prostějově, muzeum Tatra v Kopřivnici a skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Měli jsme vždy krásné počasí, poznali jsme krásná místa naší vlasti, bylo to poučné, zůstalo nám mnoho zážitků.
  Poděkování patří SDH Letovice, umožnili nám se setkat před pobytem na hasičské zbrojnici venku, jinde to nebylo možné. Na všechny akce zajišťujeme dopravu autobusem, pochvala patří firmě Dopaz za vždy perfektně zajištěné služby. Naši členové, vzhledem ke svému věku a omezeným možnostem pohybu, jsou za ně vděční.
   Velmi se nám vydařila výroční členská schůze, po dlouhé době jsme se setkali, nejprve jsme probrali a odsouhlasili všechny formality. Pro naše potěšení vystoupily Sestry Chalupovy a pan Jiří Mifek.
  Tradiční předvánoční návštěvy do Nemocnice Letovice, Centra sociálních služeb města Letovice a Diakonie.se nemohou uskutečnit, předáme alespoň perníčky s přáním do nového roku. 
  Všechny uvedené akce svědčí o naší snaze nabídnout všem zájemcům široké  spektrum možností k upevňování zdraví, jsou u našich členů velmi oblíbené a vždy podle možností obsazené. Poskytnutá dotace od města Letovice, Nadace města Letovice, dary od podnikatelů a okolních obcí pro nás byly významným přínosem a hlavním zdrojem příjmů našeho spolku. Tato velká  finanční  podpora nám umožnila v zásadní míře zvýšit programovou úroveň, návštěvnost, finanční dostupnost pro seniory a oblibu našich akcí, které jsme se v roce 2021 snažili uskutečnit i přes všechny potíže s Covidem 19  a za dodržení přísných hygienických opatření.
  Veškeré naše akce pro zdraví, kde byly použity dotace, byly prezentovány s připomínkou podpory města Letovice ve  Zpravodaji města Letovice, na našich webových stránkách a v našich vývěskách.  Vždy dbáme na propagaci města Letovice. Na výborné úrovni je také naše spolupráce s Nemocnicí Letovice, CSSML a Diakonií.

  [ ohlasy v tisku ]

* Aktuálně

      

...........................................................................................

Od 1.10 zahajujeme pravidelné "Cvičení s Emou"    ....více...........................................................................................

V úterý 11.10. plavání  Aquapark Kuřim     ....více .......................................................................................

Ve středu 26.10. výroční členská schůze   ....více

...........................................................................................

Výběr příspěvků p. Stehlík     
tel. 732 772 466

 Alšova 15 Letovice

OKHP©2016