panorama Letovic

Zpráva o činnosti NSZP v Letovicích za rok 2023

 

Hlavním posláním našeho spolku je upevňování zdraví členů spolku. Jedná se zejména o různorodé rehabilitační a kulturní akce, cvičení a plavání, pořádáme také ozdravný pobyt na Vysočině, lázeňský pobyt a poznávací zájezdy.

K dnešnímu dni máme zaregistrováno 263 osob. Jsou to členové převážně z našeho města a sousedních obcí letovického regionu. Finanční prostředky z dotace města Letovice, dotace Nadace Města Letovice a dary sponzorů byly vynaloženy především na systematické a dlouhodobé upevnění zdraví členů sdružení po celý rok, zvláště na rehabilitačních a relaxačních odpoledních i na ozdravných pobytech, kde si členové v kolektivu po celý týden utužují zdraví po stránce psychické a duševní.

Od loňské říjnové výroční členské schůze do konce roku bylo ještě každý týden cvičení s Emou, jedno plavání v Boskovicích, rehabilitace v nemocnici v Blansku, zpívání v Nemocnici Letovice s Mikulášem, čertem a andělem pod vedením pana Jiřího Mifky a předávání našich perníčků všem klientům. Do Centra sociálních služeb města Letovice a Diakonie jsme předali perníky na vánoce, všichni byli moc rádi. Vánoční besídka byla s kulturním programem žáků ZUŠ Letovice a hudbou Klipt.

Po novém roce probíhalo každý týden cvičení s Emou. V lednu a únoru jsme byli dvakrát plavat v Boskovicích a jednou na rehabilitaci v Blansku. V březnu jsme se sešli na velmi vydařené oslavě svátku žen. Vystoupil Český filharmonický sbor z Brna. Měli jsme také hudbu k tanci a poslechu. Rádi jsme se viděli a pěkně jsme se pobavili. Oslava se konala hlavně díky finanční dotaci Nadace města Letovice.  ....pokračování

 
    

* Aktuálně
..................................................................................
V pátek 24.11. rehabilitace v nemocnici Blansko   více  
..................................................................................
POZOR ZMĚNA Vánoční posezení ve středu 6. prosince   více  
..................................................................................

 

Výběr příspěvků p. Stehlík     
tel. 732 772 466

 Alšova 15 Letovice

OKHP©2016